عصرمیزبان | اخبار سفر و گردشگری 2 اسفند 1400 ساعت 11:35 http://asremizban.com/gallery/347/1/ضرغامی-قبل-ارگ-ازادی -------------------------------------------------- عنوان : ضرغامی قبل از ارگ ازادی! -------------------------------------------------- وزیرگردشگری را ازحیث رفتارومواجه با مردم می توان متفاوت ترین وزیرکابینه توصیف کرد. متن : به گزارش عصر میزبان عزت الله ضرغامی چندان تمایلی به چارچوب های رسمی اداری ندارد و دلش می خواهد دردیدارهای مردمی هم به اصطلاح خودش به زیرمیزبزند. همین رویکرد متفاوت موجب شده تا این وزراتخانه نسبت به ادوارگذشته بیشتربه چشم بیاید ودرفضای رسانه ای پررنگترباشد. علاقمندی او به فضای مجازی،بیش از سایررسانه هاست وبه خوبی با جایگاه شبکه های اجتماعی در میان مردم اشناست. دیدن چند عکس متفاوت ازضرغامی قبل ازرسیدن به وزارت گردشگری خالی ازلطف نیست.